Vnos vzorca E-UVOZ

Nov vzorec za račun tujega dobavitelja pripravimo v meniju Šifranti - vzorci  E-UVOZ. V preglednici Vzorci E-UVOZ, s klikom na gumb Vnesi zapis (Insert), se nam odpre spodnje okno:

Oglejmo si pomen izbir v tem oknu:

·      Šifra vzorca – vpišemo poljubno šifro vzorca, ki ga nameravamo izdelati.

·      Naziv – zapišemo ime vzorca. Ime izberemo tako, da pozneje zlahka prepoznamo pomen vzorca.

·      Vrsta računa – izbiramo med vrstami računa:

Splošni

1 – Uvoz osnovnih sredstev.

Vrsta računa dodatno opredeljuje posamezen vzorec.

·      Davčna osnova pri uvozu blaga stolpec 7 – se vpiše davčna osnova pri uvozu blaga.

·      Oproščene nabave – stolpec 8 – se vpiše vrednost iz listine za uvoz blaga za katerega je predpisana oprostitev plačila DDV.

·      Skupni znesek vstopnega DDV, ki se sme odbiti – stolpec 9 – se vpiše skupni znesek vstopnega DDV, ki se sme odbiti in je izkazan na listini, ta znesek se razporeja v stolpca 11 in 12.

·      Znesek vstopnega DDV, ki se ne sme odbiti – stolpec 10 – se vpiše znesek vstopnega DDV, ki se ne sme odbiti.

·      Znesek vstopnega DDV, ki se sme odbiti – nižja stopnja – stolpec 11 – se vpiše znesek vstopnega DDV, zaračunan pri uvozu blaga, ki se sme odbiti, po 8,5% stopnji.

·      Znesek vstopnega DDV, ki se sme odbiti – splošna stopnja – stolpec 12 – se vpiše znesek vstopnega DDV, zaračunan pri uvozu blaga, ki se sme odbiti, po 20% stopnji.

Natisni