Verzija 2018.07.001 z dne 18.05.2018

 • Odpravljena pomanjkljivost pri izračunu razlike do najnižje osnove za plačilo prispevkov, če zaposleni nima polnega fonda ur in hkrati nadure
 • Odpravljene težave pri formiranju REK-1 obrazca za invalidsko podjetje za zaposlene s plačo višjo od 3-kratnika minimalne plače in bolovanjem
 • Obračunski listi za gospodarstvo: zaposlenim z oprostitvijo ali povečanim plačilom prispevkov na plače se le-ti pravilno prikažejo tako v znesko kot v odstotku
 • Nova analiza: Analiza obračunov zasebnika
 • REK-1: Polje A011b se pravilno prikazuje samo detaširanim, ki imajo vnesen datum prve napotitve po 45a členu
 • Urejena delitev neto zneskov po obračunskih vrsticah v primeru nastavitve »Vpisani neto upoštevaj kot informativni neto.«
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejena priprava podatkov do datuma prekinitve, če je datum prekinitve iz preteklega leta.
  • Urejen prikaz zapisov evidence prisotnosti neaktivnih zaposlenih.

Natisni