Zavihek »Knjiženje v CS«

Drugi zavihek je »Knjiženje v CS«. Ta zavihek je viden, le, če je vzpostavljena pravilna povezava med NDK in CS.

V tem zavihku lahko določimo naslednje podatke:

Knjiženje v CS – izbere se, če se iz te knjige knjižjo izdaje v CS. To lahko določamo le, če je tip dokumenta »Naročilo kupca«.

Samo CS – izbere se, če program preskoči knjiženje v MSP in naredi samo izdajo v CS in račun v FAK.To lahko določamo le, če je tip dokumenta »Naročilo kupca«.

Promet za prejem iz CS – izberemo vrsto prometa po katerem se bodo knjižili artikli na zalogo v MSP. Podatek lahko izberemo, če je »Samo CS« = NE.

Faktor spremembe cene – določi se faktor, ki spremeni ceno na izdaji iz CS, ter jo poveča za določen odstotek. Prvič se predlaga 1.

Natisni