Verzija 2020.02.004

Fakturiranje

 • Spremenjen izvoz XML za miniMAX za predplačila in zapis zneska DDV nič za Prodajo na daljavo.

Dobavitelji in kupci

 • Zapis v Evidence skladiščenja na odpoklic omogočen tudi za navzkrižne povezave NDK, FAK, DDVn. Številke osnovnih šifrantov (Stranke, Artikli, ...) morajo biti usklajene!

 

RIP

 • pri pripravi RIP računa za RIP je popravljena neusklajenost pri zapisu segmenta za DDV

Materialno skladiščno poslovanje

 • Knjiženje
  • Promet
   • Prejem
    • Dokumente prejemov, ki so knjiženi iz prevzemov NDK, je možno popravljati, kot je veljalo pred ver.2020.02

 

Natisni