Priloge izdanim računom

V navodilu je opisan postopek dodajanja ene ali več prilog k izdanemu računu, pošiljanje le-teh po elektronski poti in dodajanje priloge k že izstavljenemu računu.

Priloge izdanim računom

 

Natisni