Usklajevanje amortizacijskih stopenj

Po obdelavi Sprememba amortizacijskih skupin in stopenj sta se na kartice zapisali dve spremembi procenta z enako stopnjo amortizacije. Kot prikazuje slika spodaj.

 

Obdelava Usklajevanje amortizacijskih stopenj uredi kartice tako, da se pri prvi spremembi vpiše stopnja amortizacije, ki je do tedaj veljala (stara stopnja amortizacije) v drugi vrstici pa ostane nova stopnja, ki smo jo določili pri spremembi amortizacijskih skupin in stopenj. Glej sliko spodaj.

Pred obdelavo obvezno arhiviramo podatke.

 

 

 

Natisni