Promet po mesecih

Izpis je namenjen prikazu prejemov in izdaj po mesecih.

Najprej se odpre okno Pregled prometa po mesecih, kjer podamo podrobnosti za izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

Leto – vpišemo oziroma izberemo leto za katero želimo pregledovati podatke.

Tip skladišča – vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katerega želimo podatke pregledovati.

Šifra skladišča - vpišemo oziroma izberemo šifro skladišča za katerega želimo podatke pregledovati.

Šifra artikla – vpišemo oziroma izberemo artikle, ki jih želimo pregledovati.

Skupina artikla – vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov.

Konto - vpišemo oziroma izberemo konte za katere želimo podatke pregledovati.

Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

V nadaljevanju določimo, kako želimo izpis prikazati. Na voljo so naslednje možnosti: po artiklu, gruči artikla, kontih.

Ob kliku na gumb   - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Pregled je dvonivojski. Zaporedje nivojev je naslednje:

prikaz podatkov po izboru »Prikaži po«

prikaz prometa za izbrano šifro »Prikaži po« iz preglednice prvega nivoja

Natisni