Verzija 2017.10.001 z dne 18.8.2017

 • Knjiženje
  • Prejemi in Predprejemi
   • Na standardnih qrd obrazcih "Prevzemni list trgovine na debelo" in "Prejemnica" ter na predprejemih »Predprejem« so dodane rekapitulacije po davčnih stopnjah na podlagi nabavnih vrednosti in stopenj ddv na artiklih.
  • Predprejemi
   • Na predprejemih dodana možnost povezave na fascikel dokumentov, ki omogoča dostop do dokumentov eRegistratorja, ki so povezani predprejemom. Pri tem se uporabljajo standardna varnostna pooblastila za dostop do fascikla / dokumentov eRegistratorja.
   • Če je predprejem povezan s fasciklom, je dostop do dokumentov fascikla mogoč tudi iz preglednice predprejemov. Pri tem se uporabljajo standardna varnostna pooblastila za dostop do fascikla / dokumentov eRegistratorja.
  • Temeljnica nabave, porabe
   • Pred pripravo temeljnice dodana kontrola na obdobje knjiženja v Dvostavnem knjigovodstvu. Če obdobje ni odprto ali ni dovoljenja za knjiženje, program izpiše opozorilo in ne nadaljuje s pripravo temeljnice.

 

Natisni