Verzija 2019.09.002 z dne 23.07.2019

Odpravljena je težava pri izpisu Dnevnik plačil - Dnevnik plačil po datumu

Natisni