Uvoz iz APPRA

Uvoz se uporablja za prenos plana in proračunskih postavk iz aplikacije APPRA v iCenter.

 

Pred uvozom plana je potrebno:

-        izvoziti datoteko v excel obliki iz aplikacije APPRA

-        pripraviti specifikacijo skozi čarovnik na podlagi pripravljene excel datoteke izvožene iz APPRA-e.

Če izberemo možnost Proračunska postavka SAOP = Proračunska postavka APPRA nam program ob uvozu kontrolira obstoj postavk v šifrantu proračunskih postavk in če ne najde šifre, ki jo uvažamo nam odpre novo proračunsko postavko. Če ne izberemo omenjene možnosti program v primeru da ne najde proračunske postavke v šifrantu, odpre tako postavko kot tudi podpostavko za katero uvažamo plan. Pod to izbiro vpišemo Leto plana in Številko plana v katerega želimo uvoziti plan. V polju Stroškovni nosilec pa določimo ali je stroškovni nosilec enak šifri proračunske postavke ali je stroškovni nosilec enak številu znakov od leve proti desni iz šifre proračunske postavke. V primeru, da npr. imamo 7-mestne stroškovne nosilce, izberemo pa samo prva 3-mesta proračunske postavke za stroškovni nosilec, bo program sam dodal vodeče ničle. Če program ne najde stroškovnega nosilca v šifrantu, ga na novo odpre.

Natisni