Verzija 2017.04.000

 • Nalog za službeno potovanje
  • Urejena priprava podatkov Referent za potrjevanje, Skupina potrjevalcev in Skrbnik dokumentov v primeru kopiranja naloga ali vključene nastavitve operater = zaposleni.
  • Gumb Odklepanje
   • Omogočeno brisanje podatka o potrjeni predlogi, predujmu ali obračunu
   • Urejeno takojšnje preverjanje statusa naloga v primeru odklepanja
 • Statusi potnih naloga
  • Določena uporaba novega statusa 80 - izplačan in knjižen
 • Prenos v plačilni promet
  • Omogočen prenos samo nalogov, ki so bili preneseni v dvostavno knjigovodstvo.

Natisni