Vnos neto zneska

Gumb Neto odpre okno z nastavitvami želenega neto zneska in natančnosti (dovoljena razlika), s katero ga želimo izračunati. Od vpisane dovoljene razlike je odvisen čas obdelave: čim manjša je dovoljena razlika, tem daljši bo čas obdelave. Program na podlagi teh podatkov s poskušanjem večkrat ponovi del obračuna plače, da izračuna primeren bruto.

Pomembno:

Neto znesek obračunske vrstice ni določen z zakonodajo, saj se praviloma vedno računa celoten neto glede na celotno plačo oziroma celotno osnovo za prispevke in dohodnino, zato je neto znesek obračunske vrstice samo informativnega značaja.

Uporaba preračuna iz neto na bruto je predvidena za bruto izplačila, npr. bruto izplačila v breme izplačevalca. Za ostale grupe obračuna izračun mogoče ne bo uspešen.

Pravilen rezultat lahko pričakujemo le pri zadnji obračunski vrstici, na kateri smo izvedli preračun iz neto na bruto.

Dobljeni neto se kasneje lahko spremeni, če dodajamo ali spreminjamo podatke v obračunu (nove ali spremenjene obračunske vrstice, stopnje prispevkov in vse spremembe, ki vplivajo na obračun plače zaposlenega).

Natisni