Izvoz podatkov - Izplačila na blagajni

Omogoča pripravo tekstovne datoteke za uvoz v blagajno za tiste oskrbovance, ki imajo preplačilo po obračunani oskrbi ali za izvoz žepnin.

Program zahteva naslednje podatke:

·      Leto obračuna – program predlaga leto označenega obračuna

·      Številka obračuna - program predlaga številko označenega obračuna.

·      Preplačilo ali Žepnina – izberemo, kaj bomo prenašali v blagajno.

·      Mapa za datoteko - program predlaga  mapo za izvoz iz Nastavitve – Mapa za izvoz.

 

Najprej program ugotovi ali tekstovna datoteka BP-dok.w-1 že obstaja. Če obstaja se odpre opozorilno okence: 'Datoteka za prenos na blagajno BP-dok.w-1 že obstaja. Ali želite dodajati podatke obračuna ŠŠŠŠ/LLLL ?'

Pri negativnem odgovoru, se odpre opozorilno okence: 'Ali želite brisati datoteko BP-dok.w-1 za prenos na blagajno ?'

Pri negativnem odgovoru se nadaljnje faze ne izvajajo.

Po pritisku na gumb Izvajaj, se podatki prepišejo podatki iz izbranega obračuna v primeru, da je polje Znesek večje od nič.

Natisni