Uvoz naročila

Ob aktiviranju te izbire se odpre nastavitveno okno:

V njem izberemo kje je datoteka za uvoz, kam se shrani kopija datoteke. Določimo datume in analitike, ker izberemo, če so to privzete vrednosti pri uvozu naročila.

Ob potrditvi se izvede uvoz podatkov in se izpiše protokol uvoženih podatkov s morebitnim seznamom napak. Podatki pa se uvozijo v tisto knjigo naročila, ki je izbrana v preglednici naročil.

Natisni