Stroji

Šifrant strojev predstavlja seznam vseh strojev, ki jih bomo uporabljali v delovnih nalogih.

Natisni