Verzija 2017.08.000 z dne 16.6.2017

  • Zaporedna številka paketa pravilno vpisuje v SEPA plačilno datoteko

Natisni