Gumb Vnos stroškov

Ob kliku na gumb   - Vnos stroškov (Alt N) se odpre okno Odvisni stroški predprejema. Preglednica prikazuje seznam odvisnih stroškov vezanih na predprejem.

Natisni