Verzija 2017.13.004

Knjiga prejetih računov

Prejeti računi - zavihek knjiženje

Urejena je napaka, ko je posamezna postavka na zavihku knjiženje zahtevala vnos analitik, čeprav je nastavitev na kontu neaktivna.

Kadrovska evidenca

Šifrant zaposlenih

  • Omogočeno urejanje podatkov zaposlenih v primeru brez povezave Kadrovske evidence z Obračunom plač.
  • Zavihek Družinski člani
    • Odpravljena napaka na gumbu izračun olajšav

Natisni