Dodajanje menija

Ob kliku na gumb Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Meniji, kamor vpišemo podatke o novem meniju posameznika:

·      Šifra otroka – vpišemo šifro posameznika, za katerega bomo vnašali meni, ki je drugačen od osnovnega menija.

·      Šifra menija - vpišemo meni, ki ga bo posameznik koristil.

·      Šifra obroka – vpišemo obrok, ki je vezan na posameznika in izbrani meni ali pustimo polje prazno, če veja izbrani meni za vse obroke.

·      Datum začetka - vpišemo datum, od katerega dalje bo posameznik koristil izbrani meni.

·      Datum konca - vpišemo datum, do katerega bo posameznik koristil izbrani meni, oz. pustimo polje prazno.

 

Na enem posamezniku imamo lahko vnesenih več zapisov različnih menijev, ki so med seboj datumsko različni ali se razlikujejo po šifri obroka.

Natisni