Verzija 2017.02.000

  • V izpisu Knjiga dokumentov smo uskladili prikaz vrednostnih podatkov za račune v domači denarni enoti z devizno klavzulo
  • Na oknih za vnos računa in predračuna smo dodali gumb "Osveži nazive", ki uskladi v vnesenih vrsticah nazive artikla, mersko enot in črtno šifro po sistemu za predlaganje privzetih vrednosti iz šifranta artiklov
  • Pri prenosu v Blagajniško poslovanje smo omogočili zapis prejemka na vrsto blagajniškega prejemka iz načina plačila navedenega na dokumentu. Vrstni red za določitev vrste blagajniškega prejemka je naslednji: iz načina plačila na dokumentu => iz knjige dokumenta => splošna iz nastavitev fakturiranja

Natisni