Obnova cen kooperacije na DN

Pripomoček je namenjen obnovi cen storitve kooperacije na kooperantskih operacijah izbranih delovnih nalogov.

Pripomoček je za operaterja zaprt. Aktivacijo pripomočka za operaterja izvedemo preko aplikacijskega varnostnega sistema »VRP – Meni, pripomočki – Obnova cen kooperacije DN – prepovedano«.

Po zagonu pripomočka se odpre pogovorno okno v katerem določimo za katere naloge bomo izvedli obnovo cen:

  • Kooperant od do – omejimo se lahko samo na naloge izbranih kooperantov.
  • Knjiga DN od do – izberemo razpon knjig delovnih nalogov za katere izvajamo obnovo cen.
  • Leto DN od do – izberemo razpon letnic delovnih nalogov.
  • Številka DN od do – izberemo razpon številk delovnih nalogov.
  • Datum DN od do – izberemo razpon datumov delovnih nalogov.
  • Datum pričetka izdelave DN od do – izberemo razpon datumov pričetka izdelave delovnih nalogov.
  • Sprememba se izvede na DN: vključimo spremembe ali samo na razpisanih delovnih nalogih ali tudi na delovnih nalogih, ki so že v izdelavi.

 

Obnovo cen izvedemo preko ukaza »Izvedi«. Obnova cen se bo izvajala le za kooperantske operacije, ki so povezane z »artiklom« (glej navodila za vnos operacije v tehnološki sestavnici delovnega naloga!).  

Natisni