Izvoz v fakturiranje

Omogoča pripravo tekstovne datoteke za uvoz v program Fakturiranje (FAK) za tiste občine, ki plačujejo del storitev otrokom/koristnikom/oskrbovancem.

Program zahteva naslednje podatke:

·      Leto obračuna – program predlaga leto označenega obračuna

·      Številka obračuna – program predlaga številko označenega obračuna.

·      Šifra artikla – vpišemo artikel, pod katerega se bodo prenesli podatki v fakturiranje. Program deluje na tak način, da vzame šifro tega artikla, kot naziv artikla pa zapiše naziv obračuna v OST.

·      Priprava za vrtec - funkcionalnost je dopolnjena tako, da je mogoče tudi podatke vezane na obračun medmesečnih sprememb in poračunov prenesti na račune za doplačnike. Obračunane medmesečne spremembe bodo prištete v izračun oskrbe in plačila razlike do ekonomske cene. V primeru, da bi pa želeli prenašati v FAK tudi podatke o dobropisih oz. bremepisih za doplačnike, potem morate v nastavitvenih podatkih za izvoz v polju Priprava za vrtec namesto račun izbrati Dobropis,bremepis.

·      Mapa za datoteko – program predlaga  mapo za izvoz iz Nastavitve – Mapa za izvoz.

·      Izloči žepnine: polje je aktivno samo pri kodi programa za Domove starejših občanov, CSD (koda O) in samo v primeru, da je nastavitvah programa na zavihku Dom polje Vračilo občini neobkljukano.

Natisni