Verzija 2020.02.001

  • Knjiženje – delovni nalogi; odpravljene težave pri izstavitvi računa na podlagi delovnega naloga.

Natisni