Prevrednotenje kreditov

Gumb omogoči  prevrednotenje vseh kreditov izbranega kreditodajalca z vpisanim odstotkom prevrednotenja ali zamenjavo obstoječega zneska z novim.

 

 

Izberemo lahko možnost, da se prevrednotijo vsi krediti izbranega kreditodajalca ali samo tisti, pri katerih je vključena možnost prevrednotenja.

Po potrditvi program vsem kreditom, ki izpolnjujejo pogoje za prevrednotenje iz nastavitev in niso označeni kot neaktivni, spremeni znesek obroka glede na izbrani način iz nastavitev :

Znesek obroka x (100 + Odstotek prevrednotenja) / 100 ali vneseni obstoječi znesek zamenja z novo vsebino.

Pozor: Po izvedbi obdelave ne moremo vrniti zneskom obrokov vrednosti, ki so jih imeli pred obdelavo.

Natisni