Naprednejši način

Filter izraz, ki smo ga naredili v enostavnem načinu, se nam prenese na okno v naprednejšem načinu (obratno pa to ne gre!).

V tem načinu lahko sestavljamo tudi bolj zapletene filter izraze, in sicer tako, da sami pišemo »SQL izraz«, ki ga program nato izvede. Pri tem si lahko pomagamo s ti. čarovnikom za pogoje.

Natisni