Izvoz prometa darilnih bonov v Blagajniško poslovanje

Ravno tako, kot se prenašajo podatki o dnevnih iztržkih, se v BP lahko prenašajo tudi podatki o prodaji darilnih bonov. Ker je promet z darilnimi boni ločen od ostalega prometa z blagom, je potrebno posebej označiti ali želimo tudi te podatke izvažati.

Izvoz tega prometa v BP ni obvezno, saj imamo tudi brez BP vse podatke in rekapitulacije že v samem sistemu darilnih bonov, vključno z izpisom blagajniškega prejema, ki je izveden s uporabniško prilagodljivim qrd obrazcem, na podlagi katerega si uporabnik programa sam oblikuje lasten obrazec (nazivi, logotipi,…).

Pri prodaji darilnih bonov se ravno tako izbirajo načini plačil, s katerimi so se prodaje zaključevale. Če želimo tako iztržke od prodaje darilnih bonov prenašati v BP, moramo enako kot za ostale v načinih plačil določiti, kam se podatki prenesejo. Primer: imamo odprto šifro 0 za plačilo z gotovino. To šifro načina plačila izbiramo tako ob prodaji blaga kot ob prodaji darilnih bonov. Če imamo določeno, da se promet gotovine prenese v BP, potem se ob izboru »Prenos prometa darilnih bonov« prenesejo tudi podatki o iztržku z darilnimi boni z gotovino.

Podatki o prodaji darilnih bonov se v BP prenesejo enkrat, t.j. po prenosu se preneseni podatki zaklenejo in jih ni možno večkrat izvažati v BP.

Ob izboru »Zaključek dneva« na preglednici gotovinske prodaje ali ob izboru »Izvoz v blagajniško poslovanje BP« preko ikone za izvoze, se odpre okno za nastavitvene podatke izvoza.

Natisni