Zavihek Ostalo

 

Razdelek Neplačani prispevki

Od – datum začetka obdobja, za katerega prispevki niso bili plačani

Do - datum konca obdobja, za katerega prispevki niso bili plačani

Ure rednega delovnega časa  – število ur rednega dela v obdobju, za katerega prispevki niso bili plačani

Ure nadomestil  – število ur bolniške v obdobju, za katerega prispevki niso bili plačani

 

Razdelek Opombe

Poljubno.

 

Razdelek Pošiljanje sprememb

Vrsta spremembe – vpišemo vrsto spremembe (celo število).

Natisni