Dodajanje novih enot

Ob kliku na gumb  Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Enote, kamor vpišemo podatke o novi enoti.

·      Šifra enote – vnesemo šifro enote. Program predlaga za eno večjo šifro od največje že vnesene.

·      Naziv enote – vnesemo naziv enote.

·      Stroškovno mesto – vnesemo šifro stroškovnega mesta, v katerega spada enota.

·      Stroškovni nosilec, Referent, Delovni nalog -– če želite voditi vknjižbe prihodkov za posamezno storitev po kateri od teh analitik, potem jo vpišete.

·      Šifra občine – vpišemo šifro občine, v katero spada enota, ali jo poiščemo v šifrantu. V primeru licence programa za vrtec je ta občina tudi občina ustanoviteljica vrtca.

·      Koda – v spustnem seznamu izbiramo med kodo Š – obračun storitev za šole in V – obračun storitev za vrtce in kodo O – obračun storitev v domu starejših občanov. Obračun za vrtce lahko izberemo samo, če imamo licenco za obračun storitev v vrtcih. Če vnesemo napačno kodo, nas program na to opozori.

·      Opomba – vnesemo zabeležke, ki se nanašajo na to enoto.

Ko končamo, kliknemo na gumb Potrdi (Alt+P), da se podatki shranijo v šifrant. Če si medtem premislimo in razreda ne želimo shraniti, kliknemo na gumb Opusti (Alt+O).

Natisni