Zavihek Poti

Na tem oknu določimo nekatere splošne podatke, ki jih  potrebujejo programi. Večino teh nastavitev si ustvarijo programi sami ali pa jih nastavljamo po navodilih tehnične podpore SAOP.

Področje, kjer se nahajajo dokumenti strank, je označeno pri ključih »DOKUMENTI« in »VZORCI«. Področje dokumentov artiklov je označeno pri ključih »artDOKUMENTI« in »artVZORCI«. Podorčje dokumentov zaposlenih je pri ključih »zaposleniDOKUMENTI« in »zaposleniVZORCI«.  Če spremenimo katero od teh področij, nas bo program vprašal, če želimo na novo področje prenesti tudi vse dokumente.

Področje, kjer so skupni izpisi (QRD), je označeno pri ključu »QRDsifranti«.

Ključi z vsebino »SEC_ImeAplikacije« se uporabljajo v varnostnem sistemu. Podatek »DA« pomeni, da bo varnostni sistem programa deloval tako, da upošteva prepovedi, podatek »NE« pa pomeni, da bo program oz. varnostni sistem upošteval samo dovoljenja. Vsaka aplikacija uporablja svoj ključ (SEC_ImeAPlikacije), lahk pa vse nadomestimo tako, da jih izbrišemo in ustvarimo en sam ključ z imenom »SEC_VSE«.

Ključ »BULK« se uporablja pri aplikacijah, ki uporabljajo SQL strežnik. Tam določimo področje, kjer lahko programi izvajajo nekatere obdelave. Pri tem se zahteva naslednja oblika vsebine: prvi znak je črka pogona (ali presledek), nato sledi vejica, za tem pa veljavno področje.

Natisni