Verzija 2021.03.001 z dne 22.02.2021

 • Knjige naročil
  • Na knjigi naročila dobavitelju lahko določim (privzeto) lokacijo. Lokacije se kažejo za Stranko uporabnika.
 • Naročila kupcev
  • Naročilo kupca označeno kot "Enkratno" se po novem zapre tudi če vrstica ni prepisana v odpremo.
 • Naročila dobaviteljem
  • Na naročilu dobavitelju imam možnost določiti lokacijo dostave (dostavno mesto).
   • Lokacija se predlaga iz knjige naročila ali privzeta lokacija za stranko uporabnika.
   • Lokacijo lahko na naročilu zamenjam. Lokacija se lahko vpiše ali izbira iz šifranta.
 • Prevzemi
  • Na prevzemih dodana možnost vnosa podatkov za obračun tare. Podatki se ustrezno prepišejo v predprejem MSP.
 • Optimizirano delovanje vnosa vrstic preko funkcijske tipke F5.

Natisni