Verzija 2021.03.001 z dne 22.02.2021

  • Knjige naročil
    • Na knjigi naročila dobavitelju lahko določim (privzeto) lokacijo. Lokacije se kažejo za Stranko uporabnika.
  • Naročila kupcev
    • Naročilo kupca označeno kot "Enkratno" se po novem zapre tudi če vrstica ni prepisana v odpremo.
  • Naročila dobaviteljem
    • Na naročilu dobavitelju imam možnost določiti lokacijo dostave (dostavno mesto).
      • Lokacija se predlaga iz knjige naročila ali privzeta lokacija za stranko uporabnika.
      • Lokacijo lahko na naročilu zamenjam. Lokacija se lahko vpiše ali izbira iz šifranta.
  • Prevzemi
    • Na prevzemih dodana možnost vnosa podatkov za obračun tare. Podatki se ustrezno prepišejo v predprejem MSP.
  • Optimizirano delovanje vnosa vrstic preko funkcijske tipke F5.

Natisni