Stimulacija po SN

Šifrant izpolnimo, ko moramo v obračunu plače zaposlenim upoštevati odstotek ali znesek stimulacije po stroškovnih nosilcih.

Šifra SN – vpišemo šifro stroškovnega nosilca ali jo izberemo iz šifranta, ki se odpre s klikom na gumb .

% stimulacije – če želimo na osnovi stroškovnih nosilcev obračunavati stimulacijo v %, vpišemo procent stimulacije za izbranega stroškovnega nosilca.

Vrednost osnove – če želimo na osnovi stroškovnih nosilcev obračunavati stimulacijo v fiksnem znesku, vpišemo znesek stimulacije za izbrani stroškovni nosilec.

Natisni