Gumb »Gotovinski račun« (Alt+G)

Gumb je namenjen fakturiranju delovnega naloga preko gotovinskega računa trgovine na drobno. Gumb je aktiven le, če je:

·      delovni nalog zaključen,

·      delovni nalog nima knjiženo izdajo materiala (če vsebuje dejanske količine artiklov tipa M, B, E, I, P ali K na zavihku Material in storitve (saj se bodo te prenesle na gotovinski račun TDR).

Izdelala se bo XML datoteka, ki jo lahko uporabnik na gotovinskem računu TDR-ja uvozi v račun. Na račun se bo prenesel naročnik (stranka), rabat (če obstaja) po posameznih zavihkih delovnega naloga pa:

-   Material in storitve: vsaka vrstica na tem zavihku se prenese s svojo šifro, dejansko količino, prodajno ceno in popustom (davek je vedno enak davku teh artiklov v šifrantu artiklov).

-   Delo, stroji, ostalo: za vsak zavihek dobimo eno vrstico v gotovinskem računu s šifro nastavljeno v nastavitvah programa zavihek »Fakturiranje«  Vsaka vrstica predstavlja zbirno prodajno vrednost vseh elementov posameznega sklopa delovnega naloga (delo,s troji, ostalo). Količina vrstice je vedno enaka 1, vrednost vrstice pa je enaka prodajni vrednosti posameznega sklopa delovnega naloga. Poleg prodajne vrednosti se na vrstico prenese tudi popust dodeljen posameznemu sklopu delovnega naloga.

 

Ob aktiviranju gumba se odpre naslednje okno:

·      Mapa – predlaga se mapa iz nastavitev programa (lahko jo spremenimo).

 

Ko je datoteka izdelana se pojavi naslednje obvestilo:

 

Natisni