Nastavitve programa

Nastavitve programa omogočajo lažje delo s sistemom in so potrebne za pripravo računov. Imamo možnost vnosa oziroma spreminjanja nastavitev. Brisanje le-teh pa ni možno. Pred pričetkom dela s programom morajo biti nastavitve izpolnjene.

Natisni