Izvršbe – knjiženje stroškov izvršbe

V preglednici izvršb s klikom na ikono za Izvoz in izbiro Knjiženje stroškov izvršbe pridemo do naslednjega okna:

 

 

·      Leto – ponudi se poslovno leto iz nastavitev DK.

·      Datum izvršbe od .. do  – vpišemo datum, za katere želimo knjižiti stroške izvršb.

·      Datum izstavitve od .. do  – vpišemo datum, za katere želimo knjižiti stroške izvršb.

 

Program ne kontrolira katere stroške izvršb smo že poknjižili, ter katere ne, najbolje da se sami datumsko omejimo.

Nastavitev knjiženja:

·      Konto terjatev – vpišemo konto terjatev na katerega se bodo poknjižili stroški izvršb.

·      Temeljnica – izberemo temeljnico.

·      Dogodek – izberemo dogodek (vrsta dogodka naj bo R = račun)

·      Konto prihodka – izberemo konto prihodka.

·      Šifra SM – vpišemo šifro SM, na katero naj se nam poknjižijo prihodki od izvršbe.

·      Šifra SN – vpišemo šifro SN, na katero naj se nam poknjižijo prihodki od izvršbe.

·      Referent – vpišemo šifro referenta, na katero naj se nam poknjižijo prihodki od izvršbe.

·      Nalog – vpišemo nalog, na katerega naj se nam poknjižijo prihodki od izvršbe.

·      Opis vknjižbe – vpišemo poljuben opis vknjižbe stroškov izvršb.

 

S pritiskom na gumb Potrdi nam bo obdelava pripravila vknjižbe stroškov izvršb v posrednem knjiženju, kjer jih pregledamo ter poknjižimo naprej.

Če imamo v nastavitvah programa označeno direktno knjiženje DK nam bo program vknjižbe direktno poknjižil brez prenosa v posredno knjiženje.

Natisni