Zavihek Plače

Na zavihku Plače vnesemo nastavitve povezane s prenos opravljenega dela delavcev na obračun plač modula OPZ. Zavihek je aktivne le, če je na zavihku Povezave nastavljen uporabnik OPZ.

Na zavihek Plače vnesemo naslednje podatke:

·      Področje za datoteko – vpišemo (poiščemo) ime mape v katero se bo pri izvozu podatkov za plače shranila datoteka »Place.w-1«.

·      Redno delo – vpišemo šifro vrste obračuna, ki v programu OPZ predstavlja redno delo.

·      Redno delo popoldansko – vpišemo šifro vrste obračuna, ki v programu OPZ predstavlja redno popoldansko delo.

·      Redno delo nočno – vpišemo šifro vrste obračuna, ki v programu OPZ predstavlja redno nočno delo.

·      Nadure 1 – vpišemo šifro vrste obračuna, ki v programu OPZ predstavlja nadure prve vrste.

·      Nadure 2 – vpišemo šifro vrste obračuna, ki v programu OPZ predstavlja nadure druge vrste.

·      Nadure 3 – vpišemo šifro vrste obračuna, ki v programu OPZ predstavlja nadure tretje vrste.

·      Dopust redni – vpišemo šifro vrste obračuna, ki v programu OPZ predstavlja redni dopsut.

·      Dopust izredni – vpišemo šifro vrste obračuna, ki v programu OPZ predstavlja izredni dopust.

·      Bolniške – vpišemo šifro vrste obračuna, ki v programu OPZ predstavlja bolniške.

·      Bolniške napotnica – vpišemo šifro vrste obračuna, ki v programu OPZ predstavlja bolniške po napotnici.

·      Koriščene – vpišemo šifro vrste obračuna, ki v programu OPZ predstavlja koriščene ure.

Natisni