verzija 2017.09.000 z dne 07.07.2017

Šifranti

  • Otroci - Vnesi zapis in nastavitev Drugačen naslov za pošto: urejeno zapisovanje naziva v Stranke

 

Obračuni

  • Saldo, obresti:
    • urejeno prepisovanje v primeru povezave na dugačen šifrant strank kot je uporabnik OST in SPR
    • urejen izračun zneska obresti, če se obresti izločajo iz glavnice

 

Natisni