Kontrola podatkov v izkazih

Zaradi lažjega pregleda podatkov v izkazih je v Dvostavnem knjigovodstvu dodan nov pregled (od verzije 6.15 naprej).

Kontrola podatkov v izkazih

Natisni