Kartica konta

Izpis se nahaja v meniju Izpisi in pregledi / Preglednice / Kartica konta. Ko pridemo v meni se nam odpre spodnje okno, kjer vpišemo konto in se omejimo z obdobjem:

Odpre se kartica konta v obliki preglednice. Služi nam za pregled izbranega konta v izbranem obdobju. Na dnu preglednice je seštevek prometov v breme, dobro in saldo. S klikom na kvadratek (plus) poleg polja obdobje lahko pregledujemo podatke v globino.

 

 

Natisni