Zakleni obračun

V primeru, da so bili UPN že izpisani in poslani, da je bilo izvedeno že knjiženje v SPR oz. v glavno knjigo, potem predvsem strankam, kjer dela s programom OST več različnih oseb, svetujemo, da se tak obračun zaklene.

Če pride npr. do spremembe obračuna po tem, ko je bil obračun že knjižen v SPR, prihaja do razlik med obema evidencama – evidenca v Ost lahko izkazuje drugačen znesek računa kot evidenca računov v SPR. Če pa obračun zaklenemo po tem, ko smo ga npr. knjižili v SPR ali že ko smo izpisali UPN-je, jih poslali v tiskanje…, potem spreminjanje obračuna ni več mogoče (gumbi Obresti, Akontacije, Storitve in Zaključek postanejo neaktivni).

·      Po kliku na gumb Zakleni se gumbi Obresti, Akontacije, Storitve in Zaključek ter Briši zapis postanejo neaktivni. Spreminjanje obračuna ni več mogoče, na kar vas program tudi opozori.

·      Gumb Zakleni je aktiven pri vsakemu operaterju, ki ima dovoljen dostop do OST. Če želite komu preprečiti klikanje na gumb Zakleni, potem to določite v iCenter à Administracija à Varnostni sitem à Varnostni sistem – aplikacijski à urejate pooblastilo: OST – Obračuni – gumb Zakleni obračun.

Natisni