Knjiga prejete pošte - v vseh SAOP programih v okolju windows

V SAOP programih lahko spremljate tudi knjigo prejete in poslane pošte. Aktivira se lahko na glavnem meniju katerekoli druge obdelave le, če je v nastavitvah te obdelave tako določeno.

Po aktiviranju te obdelave, se prikaže preglednica, kjer lahko določimo, ali želimo obdelovati prejeto ali poslano pošto in za katero leto.

Določena pošta je določena z naslednjimi podatki:

  • Zaporedna številka: avtomatično v okviru leta in v okviru prejete in poslane pošte
  • Medij: Izbiramo lahko med Navadna, Elektronska, Faksirana
  • Stranka: Izberemo stranko iz šifranta strank, od katere smo pošto prejeli oziroma poslali
  • Vrsta pošte: Izberemo iz šifranta vrst pošt, ki ga lahko oblikujemo po želji
  • Predal: Izberemo osebo iz seznama operaterjev, kateremu smo pošto oddali ali od njega prejeli
  • Veza: Vpišemo lahko oznako, ki nam pove, na kak način se prejeta pošta obdeluje oziroma kje se je obdelovala poslana pošta
  • Opis: Poljuben opis glede na katerega bomo lahko poiskali določeno pošto v preglednici
  • Priponka: Določeno pošto lahko shranimo v obliki priponke (glej SAOP standard za shranjevanje priponk)
  • Opomba: Poljubno.

Natisni