Uvod

Program je namenjen tvorjenju izvršb na osnovi zapadlih terjatev knjiženih v Dvostavnem knjigovodstvu ali v modulu Spremljanje plačil računov ter pripravi izvršb iz opominov pripravljenih z obdelavo Opominjanje. Preden pripravimo izvršbe si uredimo nastavitve za Izvršbe.

 

Obdelava se nahaja v meniju Dnevne obdelave / Izterjava / Izvršbe. Odpre se nam okence za pripravo izvršb. Ko prvič vstopimo v program je tabela prazna.

 

 

·      S pomočjo gumba , potrdimo vse pripravljene izvršbe.

·      - odznačimo vse izvršbe.

·      - brišemo vse označene vrstice.

·      Gumb  omogoča pregled posameznih postavk, ki so vključene v izvršbo.

·      S pomočjo gumba  pripravimo izvršbe.

·      - pripravimo XML datoteko, ki jo pozneje uvozimo na portal Sodišča.

·      - odklene izstavljene izvršbe, odklene označeno izvršbo (izvršbo na kateri smo postavljeni).

Natisni