Izvoz šifranta Načini plačil

Podatke iz šifranta Načini plačil izvozimo v besedilno datoteko. Ob kliku na gumb   - Izvoz podatkov se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izvoz.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri izvozu.

·      Področje – vpišemo oziroma izberemo mapo v katero se izvozijo podatki o načinih plačil.

Podatki se izvozijo v datoteko z imenom TDRNaciniPlacil.txt.

Natisni