Predračuni

V oknu Predračuni (Alt P) je seznam vseh vnesenih predračunov. Pred vnosom računov morajo obstajati nastavitveni podatki za pripravo računov. Če ne obstajajo, se prikaže v oknu ustrezno obvestilo: »Nastavitveni podatki za pripravo računov ne obstajajo« in preglednica za delo s predračuni se ne zažene.

V zgornjem delu preglednice so naslednji podatki:

Leto – pri prvem vnosu se predlaga letnica sistemskega datuma, če pa podatki v tabeli že obstajajo se predlaga najvišje leto predračuna. Program omogoča vnos predračunov za tekoče in prejšnja leta, ki jih s klikom na gumb  izberemo iz seznama. Novo leto odpremo tako, da vtipkamo novo letnico. Če izberemo letnico, ki je nižja od naj višje letnice predračuna se na prikaže obvestilo:

·      Knjiga – vpišemo oziroma izberemo knjigo predračunov

·      Status – vpišemo status predračuna (vsi, v pripravi, knjiženo, kopirano) oziroma ga s klikom na gumb  izberemo.

·      Artikel – možna je izbira šifre artikla. Na podlagi te izbire se potem v preglednici prikažejo samo tisti dokumenti, ki vsebujejo to šifro artikla.

 

Privzeta preglednica prikaže zadnjih sto predračunov po padajoči številki predračuna. Preglednica nam omogoča enostavno iskanje in razvrščanje po številki predračuna , datumu predračuna, datumu zapadlosti, šifri ali nazivu kupca - prejemnika, dokumentu, znesku za plačilo, denarni enoti, stroškovnem mestu, stroškovnem nosilcu, delovnem nalogu, referentu, analitiki, knjižni skupini, uporabi obrokov in številu obrokov.

Natisni