Knjiga pošte

Ta modul je narejen z namenom spremljanja prejete in poslane pošte.

 

 

Po aktiviranju te obdelave, se prikaže preglednica, kjer je prikazana prejeta pošta tekočega koledarskega leta. Če želimo vnašati oziroma pregledovati poslano pošto, to označimo nad preglednico. S spremembo Leta, lahko pregledujemo tudi staro pošto:

Natisni