Delo s predujmi - avansi v iCentru

V prilogi opisan postopek priprave dokumentov povezanih s prejetim predujmom.

Fakturiranje-prejeti predujmi

Natisni