Verzija 2018.07.001

Dnevne obdelave - Izterjava - Opominjanje - gumb Izstavitev

  • V vnosnem zaslonu izstavitve opominov je dodano polje rok plačila, ki se izpiše na UPN obrazcu. Možna je ročna izbira.
  • Pri izpisu opomina UPNQR na več straneh se UPN obrazec natisne na prvi strani.

Izpisi in pregledi - Opomin, IOP

Urejena priprava izpisov.

 

Natisni