Verzija 2018.08.001

Pripomočki - Davek na finančne storitve

Urejen izračun, odklepanje in prikaz zneskov ter omogočeno pregledovanje oddanih podatkov za nazaj.

Dvostavno knjigovodstvo - dnevne obdelave - plačevanje

  • Ob uvozu izpiska se v primeru, da obstaja povezava na plačilo iz plačilnega naloga prenesejo vse analitike

 

Dvostavno knjigovodstvo - dnevne obdelave - opominjanje

Dnevne obdelave - Izterjava - Opominjanje – priprava iz DK in SPR

  • Že pripravljene (ne-izstavljene) opomine v ponovni obdelavi program ne bo več pripravil (podvajal); protokol javi seznam takih strank in dokumentov.

Dnevne obdelave - Izterjava - Opominjanje – vrnitev v pripravo/brisanje izstavljenih opominov

  • Gumb Vrnitev v pripravo omogoča vrnitev v pripravo vseh izstavljenih opominov iz zadnjega paketa.
  • Z desnim klikom iz spustnega menija ukaz 'Vrni v pripravo' omogoča vrnitev v pripravo v padajočem vrstnem redu izstavitve. Program javi, da je že izstavljen opomin višje stopnje, v kolikor želimo brisati opomin nižje stopnje. Ob potrditvi vrne v pripravo vse izstavljene opomine do izbrane stopnje.

Dnevne obdelave - Izterjava - Opominjanje – izpisi

  • Datum v glavi opomina in v začetnem besedilu je datum zapadlosti določen v pripravi.
  • V besedilu opomina je dodan datum rok plačila, ki je izpisan v UPNQR obrazcu.
  • Dodana je klavzula, da je opomin brezpredmeten, v kolikor je bil dolg že poravnan.
  • Vsi izstavljeni opomini se shranijo v .pdf formatu.
  • V izstavitvi je možen predogled in popravek obrazca za en opomin (prva stranka v nizu).
  • Masovni predogled izstavljenih opominov je urejen preko funkcionalnosti Tisk/Tiskanje opominov. Izbor dokumentov se s klikom na predogled združi v skupen .pdf dokument, ki zagotavlja predogled vseh tako izbranih opominov pred tiskanjem in prilagoditev strani za masovni tisk.

Natisni