Bremenitev tekočih računov

Izpis vsebuje bremenitev TR za vse tiste otroke, ki imajo v osnovnih podatkih vpisana podatka Banka in Sklic (plačujejo preko tekočega računa). Izpis je razdeljen po bankah in ga lahko neposredno pošiljamo le-tem. Lahko izpišemo tudi plačila s položnico (izpisujejo se tisti zapisi, kjer gre za plačilo, če je bil znesek računa/zneske kupona na UPN negativen, potem se ta znesek ne bo izpisal).

·      Leto obračuna, Številka obračuna - če želimo pripraviti izpis bremenitev TR po otrocih za daljše obdobje, lahko to določimo s pomočjo polj Leto obračuna in Številka obračuna od do.

·      Šifra banke od do – določimo meje izpisa bank. Če pustimo meje od do prazne, se izpišejo plačila s položnico: v tem primeru bo zapisano »

·      Plačilo s položnico - če pustimo polje obkljukano (potrjeno), se izpišejo poleg bremenitev TR na svojem listu tudi plačila s položnico.

·      Opis liste – vpišemo besedilo, ki se bo izpisovalo v glavi liste.

Omejimo izpis in kliknemo na gumb Tiskaj. Odpre se spodaj prikazano okno:

Označimo izpis in kliknemo na gumb Predogled.

Če si medtem premislimo in izpisa ne želimo natisniti, kliknemo na gumb Zapri in zapremo predogled izpisa.

Lahko oblikujemo tudi svoj izpis. Najprej označimo izpis, na podlagi katerega bomo oblikovali vzorec. Kliknemo na gumb Vnesi zapis. Odpre se spodaj prikazano okno:

Poimenujemo nov izpis in kliknemo na Potrdi. Vrnemo se v preglednico vzorcev izpisov. Nad preglednico izpisov je sedaj aktiven gumb . S klikom na ta gumb se odpre novo okno, v katerem lahko oblikujemo svoj izpis. Ko smo izpis oblikovali glede na naše potrebe, ga shranimo in natisnemo.

Natisni