Preglednica 2. nivoja - zbirni podatki za skladišče in konto zaloge

Preglednica 2. nivoja prikaza se imenuje »Pregled prometa po skladiščih kontih« z letom za katero pregledujemo podatke. Nad preglednico so prikazani: šifra in naziv izbranega skladišča iz prvega nivoja. Razvrščena je po šifri konta zaloge.

Pod preglednico so prikazane vsote stolpcev: »Prejem«, »Prejem – nivelacija«, »Izdaja«, »Prenos – prejem«, »Prenos – izdaja«, in »Prenos – nivelacija«.

Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra.

S klikom na gumb  - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico.

S klikom na gumb  - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Natisni