Alternative

Na preglednici predvidene porabe materiala se nahaja gumb »Alternative«. S pomočjo te funkcije lahko pregledamo razpoložljivost aletrantivnih sestavin izbarnega artikla. Gumb je aktiven samo na tistih sestavinah, ki v delovnih nalogih vsebujejo alternativne sestavine.

Po izbiri gumba se odpre prelednica v kateri so navedene alternativne sestavine izbrane sestavine iz preglednice predvidene porabe materiala. Za vsako alternativnos estavino se prikažejo podatki o tem na katerem delovnem nalogu se nahaja, kakšna je potreba osnovne sestavine na tem delovnem nalogu, šifra in naziv alternativne sestavine, enota mere, trenutna zaloga, potreba alternativne sestavine na delovnem nalogu, potreba alternativne sestavine kot osnovne sestavine v preglednici predvidene porabe materiala, predviden prihod na zalogo ter izračunana razpoložljivost alternativne sestavine.

Zamenjava

Preko gumba »Zamenjava« lahko osnovno sestavino nadomestimo z izbrano alternativno sestavino na izbranem delovnem nalogu. Pomeni, da se v sestavnici delovnega naloga osnovna sestavina nadomesti z alternatino hkrati pa osnovna sestavina postane nova alternativna sestavina (sestavini se torej med seboj zamenjati). Po izvedeni zamenjavi se preglednica predvidene porabe materiala osveži in žepokaže novo stanje razpoložljivosti setavin (z upoštevanimi zamenjavami alternativnih sestavin).

Natisni